Hlavní nabídka2016/07/03 - Tábor Jevišovice 2016 PDF Tisk
Napsal uživatel Vojta   

Tábor JEVIŠOVICE

3. - 13. 7. 2016

Začátkem letních prázdnin se tak jako v letech minulých uskutečnil stanový tábor mladých hasičů. 15 táborníků z řad mladších i starších žáků, vedoucí a instruktoři strávili společně 11 dní nabitých dobrodružstvím a novými zážitky z pobytu v přírodě.
Jak se ukázalo už v den příjezdu na tábořiště, vytvořili všichni účastníci dobrý tým, který utvářel pohodovou atmosféru po celou dobu tábora. Společnými silami se podařilo nejdříve postavit všechny stany, vykopat ohniště, zprovoznit pícku na vaření a další drobné činnosti, které bylo potřeba učinit předtím, než jsme mohli prohlásit: „Utábořili jsme se!“.
Jakmile bylo tábořiště zvelebeno k našemu pobytu, nebránilo nic tomu, abychom čas využili ke hraní her v tábořišti a nedalekém i vzdálenějším okolí. Nejdál od tábora jsme se vypravili na dva výlety. První z nich měl za cíl údolí Gránického potoka, Muzeum motorismu ve Znojmě a znojemské koupaliště s vodními atrakcemi. Na druhém výletě jsme zavítali do Moravských Budějovic, kde jsme mimo jiné navštívili kolegy hasiče na jejich stanici, prohlédli si techniku a trochu se seznámili s prací hasičů z povolání.
Z hasičských dovedností, které byly pro mnohé na táboře nové, vzpomeňme čerpání studny na nedaleké hájence. Pomocí kalového čerpadla se v rámci výcviku mladých hasičů podařilo studnu zbavit vody a kartáčem vyčistit její skruž od nečistot. Parné letní dny nám zpříjemňovalo koupání v nedalekém rybníce. Ten jsme také využili k drobnému výcviku v pádlování na nafukovacích člunech.
Na táboře nechyběla ani noční stezka. Vrcholem tábornického pobytu byl však takzvaný výsadek – přenocování v lese mimo tábor. To se odehrálo na základě instrukcí, které museli táborníci nejdříve rozluštit, aby si zajistili dodání dalších potravin k vaření v polních podmínkách a získali informace ohledně návratu do tábora. Ani jedna výsadková skupina nezaváhala a při přenocování mimo tábor obstála.
Během celého pobytu se táborníci učili samostatnosti, vlastní odpovědnosti a smyslu pro povinnost při plnění úkolů kuchyňské služby, noční hlídky nebo spojky vyslané na nákup či poštu. Při slavnostním závěrečném ohni byli vyznamenáni všichni podle svých zásluh jedním, dvěma nebo dokonce i třemi odznaky specializací, jak je u mladých hasičů celorepublikově zvykem. Šikovnost, ale i dobrou partu účastníků, kteří se letos na táboře sešli, dokládá i nadprůměrně vysoký počet odznaků, které byli na letošním táboře uděleny.