Hlavní nabídka2022/09/17 - Erbovní slavnosti Králova Pole PDF Tisk
Napsal uživatel Tomáš G.   

Erbovní slavnosti Králova Pole

17. 9. 2022, Slovanské náměstí

Tradiční královopolské Erbovní slavnosti se letos, oproti předchozím rokům, konaly v plném rozsahu. 

Na prostranství při ústí ulice Skácelovy do Slovanského náměstí se konaly ukázky činnosti hasičů. Nejprve proběhla naučná ukázka, jak se má a hlavně jak se nemá hasit hořící olej na pánvi. Správná varianta je překrýt nádobu pokličkou, nebo mokrou útěrkou (a to směrem od sebe a s největší opatrností). Rozhodně se do oleje nesmí dostat voda - co se v takovém případě stane, to bylo názorně ukázáno, vznikl úctyhodně velký plamen a po něm oblak kouře. Poté ukázali mladí hasiči sportovní disciplíny. Mladší žáci předvedli požární útok ze základny s požární motorovou stříkačkou. Starší žáci předvedli štafetu dvojic, ztíženou několika překážkami. Členové dorostu pak předvedli pětiboj s rozličnými úkoly a překážkami. na závěr proběhla ukázka zásahu jednotky při požáru bytu. Tatínek hlídal doma děti, což jej však poměrně vzmáhalo a usnul. A děti si hrály a udělaly si ohníček. A tak se stalo, že došlo k požáru. Byla přivolána požární jednotka. Na místo dorazil první vůz a cisterna. Byl proveden průzkum - bylo nutné násilím vniknout do bytu přes uzamčené dveře, byl proveden prvotní zásah a byly vyvedeny ohrožené osoby. Na místo dorazil i dopravní automobil určený k transportu evakuovaných osob. Otec, který událost prospal, se poněkud nadýchal zplodin hoření, ani po vynesení ze zamořeného prostoru se neprobral k vědomí a tak musela být prováděna kardiopulmonální resuscitace, v jeho případě úspěšná. Nakonec si zájemci z řad veřejnosti mohli zastříkat vodou z proudnice.  

Královopolské hasiče mohli návštěvníci po celou dobu slavnostní vidět u informačního stánku, kde si mohli prohlédnout současnou i historickou hasičskou výstroj, další hasičské vybavení, případně se dozvědět něco o první pomoci - vyzkoušet si nepřímou srdeční masáž na tréninkové figuríně, případně si prohlédnout automatický externí defibrilátor.

Královopolští hasiči zajišťovali dozor u večerního ohňostroje, požární dozor i zdravotní službu při celé akci, pomáhali dovézt některý materiál k zajištění akce.