Hlavní nabídkaVysoké teploty přináší nebezpečí vzniku požárů PDF Tisk
Pro veřejnost

2. 7. 2010 (Radek Kislinger) - V souvislosti s výstrahou, vydanou Českým hydrometeorologickým ústavem, na jevy vysoké teploty a nebezpečí požárů, s platností od 2.7.2010 12,00 hodin do 4.7.2010 21,00 hodin pro celou ČR vyjma krajů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského, přinášíme několik základní informací a rad. 

Vysoké letní teploty, menší množství srážek a zvýšený pohyb osob ve volné přírodě vytváří kombinaci, která každoročně přináší požáry v lesích, lesoparcích na lukách, polích a dalších volných prostranstvích. V této souvislosti proto upozorňujme na tyto nejčastější příčiny vzniku požáru:

  • nedbalost při rozdělávání ohňů v lesích, lesoparcích a jejich blízkosti (vypalování kabelů bezdomovci, rozdělávání ohniště pro přípravu pokrmů apod.),
  • kouření (například velice rozšířený nešvar vyhazování nedopalků z jedoucích vozidel)
  • zásahy bleskem
  • úmyslná zapálení
  • činnost nehlídaných dětí od 6 do 15 let věku

Zejména lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném terénu. Často jsou zde ztížené možnosti zásobování hasební vodou, kterou je třeba dopravovat na větší vzdálenosti. Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné, požár se může šířit pod zemí nebo je přenášen větrem na další vzdálená místa.  Zásahy v lesním prostředí jsou také mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího počtu jednotek požární ochrany.

V této souvislosti jistě stojí za připomenutí rok 2006, ve kterém došlo k požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko, kde požár zasáhl 25 hektarů skalnaté a těžko přístupné oblasti. S tímto rozsáhlým požárem bojovalo po dobu plných 7 dní na 900 profesionálních i dobrovolných hasičů. Zasahovat musela také letecká technika. Příčinou tohoto požáru byl jeden malý nedopalek cigarety.

Jen v lesnictví bylo během roku 2009 zaznamenáno celkem 556 požárů, které zranily 20 osob a způsobily škody za téměř 20 miliónů korun.

Závěrem několik připomenutí zákonných povinností. V prvé řadě si je každý povinen počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Zjištěný požár se musí neodkladně ohlásit nebo se musí zajistit jeho neodkladné ohlášení, nejlépe na tísňových linkách 150 nebo 112.

kpt. Bc. Radek Kislinger
tiskový mluvčí
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
mobil: +420 602 215 142
tel:   +420  950 819 944
email: radek.kislinger@grh.izscr.cz 
www.hzscr.cz