Hlavní nabídka2012/09/15 - Erbovní slavnosti Králova Pole PDF Tisk
Napsal uživatel Tomáš G.   

V sobotu 15. září se na Slovanském náměstí konaly tradiční Erbovní slavnosti.

V 16:00 hodin byl prostor na nároží náměstí a Bulharské ulice vyhrazen pro ukázku činosti sboru:

Nejprve mladší žáci předvedli požární útok ze základny (v improvizovaných podmínkách dle pravidel celostátní soutěže mladých hasičů); i přes rozpojenou hadici soutěžící útok nakonec dovedli do zdárného konce. Starší žáci následně předvedli štafetu požádních dvojic.Dorostenci a členové sportovního družstva mužů předvedli běh na 100 m s překážkami (poněkud modifikovaný s ohledem na místní podmínky); zejména ukázali různé způsoby překonávání 2m bariéry.

Pak následovala ukázka zásahu jednotky; námětem byl požár základní školy. Na místě hořel oheň, školní lavice alespoň částečně evokovaly školní třídu. Posádka automobilu Seat - s pomocí variabilního ručního vyporšťovacího nástroje rozbila dveře (nainstalované na chodníku před školou pro účel ukázky), aby bylo možno zahájit zásah v objektu. Posádka cisternové automobilové stříkačky CAS 25 Škoda 706 RTHP vytvořila dopravní a útočné vedení do budovy, vzhledem k zakouření prostoru za použití dýchacích přístrojů. Posádka cisterny CAS 32 Tatra 815 provedla uhašení venkovního ohně za pomocí proudu se zvýšeným tlakem z pohotovostního navíjáku. Vzhledem k přítomnosti osob v zasažené školní budově bylo nutno provést evakuaci: Jedna osoba byla vyesena z budovy za pomocí nosítek, další osoby pak byly evakuovány za pomocí lezecké techniky - tedy spouštěni pomocí "lanovky" ukotvené k záložní cisterně CAS 25. (Záchrana tímto způsobem v rychlém čase je v reálných podmínkách málo pravděpodobná -  příprava je časově náročná; vzhledem k časovým možnostem ukázek byla šikmá lanovka nachystána předem.) Po lanovce byli spuštěni 4 "školáci" a "paní učitelka", kterou bylo pro zranění páteře nutno transportovat za pomocí nosítek, s doprovodem lezce.

Po dobu skavností členové sboru zajišťovali požární službu; během odpoledne si mohli zájemci prohlédnout rekonstruované vozidlo CAS 32.

Pro zájemce byl v parku zbudován informační stánek, který byl letos netradičně zaměřen zejména na historickou výstroj a vybavení. Bylo k vidění kupříkladu několik historických uniforem a přileb, dnes již historická motorová stříkačka PS 8 z roku 1956, soudobé i historické hasicí přístroje, dýchací přístroje, ruční stříkačky, polní telefony či soudobé i historické fotografie. Obsluhu stánku i technickou četu pro ukázky zajišťovali členové sboru a zejména dorostenci v dobových stejnokrojích z 50. - 70. let.