Hlavní nabídka2016/01/09 - Informace k návrhu vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty PDF Tisk
Pro veřejnost

6. 1. 2016 (František Vavera) - Zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), který byl publikován ve Sbírce zákonů dne 7. prosince 2015, byl změněn i zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v oblasti spalinových cest. 

Z důvodu legislativního procesu zákona a i prováděcího právního předpisu, návrhu vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, nebyla doposud tato vyhláška vydána (v současné době je návrh vyhlášky projednáván na úrovni komisí Legislativní rady vlády). V zájmu informování o obsahu tohoto návrhu vyhlášky, uveřejňujeme jeho text jako doporučení postupu v této oblasti.

plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy

 

Plný text článku a návrhu vyhlášky o čištění, kontrole a revize komínů naleznete zde Spalinové cesty