Hlavní nabídka2016/06/24 - Soutěž "Mladý záchranář - dokaž, že umíš!" PDF Tisk
Napsal uživatel Tomáš G.   

Soutěž "Mladý záchranář - dokaž, že umíš!"

24. 6. 52016, Brno - Pisárky

Krajské kolo soutěže pořádané Svazem CO ČR, letos se konalo v areálu městské policie v Brně - Pisárkách a v okolí -  na trati hlídky plnily úkoly, jako bylo například ošetření zranění, uzlování, hod záchranným kruhem, práce s ochrannou maskou, nebo práce s mapou, nechybělo ani hasičské stanoviště.

Akce se konala za spolupráce Městské policie Brno a Českého červeného kříže; členové našeho sboru se velkou měrou podíleli na organizaci akce.

Naše nejlepší hlídky se v kategorii mladší žáci umístili na 3. místě a v kategorii starší žáci na 1. a 3. místě.