Hlavní nabídka2018/07/01 - Tábor "JEVIŠOVICE 2018" PDF Tisk
Napsal uživatel Tomáš G.   

Tábor Jevišovice 2018

1. - 11. 7. 2018

Tradiční oddílový stanový tábor, letos za hojné účasti 17 táborníků. Tábor se odehrával na tradičním místě - na louce mezi lesy mezi obcemi Jevišovice a Boskovštejn, okres Znojmo. Nejprve bylo nutno tábor vybudovat (přijeli jsme na zelenou louku, z táborových staveb stál pouze přístřešek na kuchyň s pecí. Poté bylo možno podnikat výpravy do blízkého i dalekého okolí, nebo se věnovat táboření a hraní her. Odehrála se výprava do Znojma (cesta autobusem z Jevišovic), kde jsme navštívili stanici Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a využili zdejšího koupaliště. Cílem další výpravy byl hrad Bítov, který je známý rozsáhlou zoologickou sbírkou. Během tábora se konala řada her a soutěží; připomíná se například soutěž o rozdělání ohníčku uprostřed potoka, azimutový závod s šifrou, pátrací hru v ulicích Jevišovic, noční šifrovací hru pro nejstarší účastníky tábora nebo soutěž o stavbu Babylónské věže (tedy věže z přírodního materiálu, při stavbě se ve skupinách nesmělo mluvit, cílem bylo vyvěšení vlajky na jejím vrcholu, jedna ze skupin postavila věž, která se stala historickou již krátce po vypršení časového limitu...). Dále vzpomeňme noční pátrací akci s cílem nalezení a ošetření zraněných osob v terénu. Na tuto akci navázal noční výsadek, kdy skupinky táborníků musely postavit přístřešek a přenocovat v lese a dále se řídit šifrovanými bojovými rozkazy, všichni se z výsadku kupodivu ve zdraví vrátili (i když jedna ze skupin se zpožděním). Během tábora se konal výcvik s loďkami na rybníku, zkoušel se šplh po provazovém žebříku. Nechybělo hasičské dopoledne, zde si mohli i méně zkušení účastníci pod dozorem vyzkoušet práci s přenosnou motorovou stříkačkou PS12. Během tábora jsme pomáhali s čištěním studny na bývalé hájovně, obnášelo to zejména čerpání vody. Vedoucí dále pomáhali s vyčištěním odtoku z rybníka. Na závěr tábora se konal slavnostní táborový oheň. Bylo u něj uděleno 17 odznaků specializací či odborností.

Za zmínku stojí mimořádná událost, ke které došlo v době konání tábora. Během vodáckého výcviku, cestou na stanoviště si skupinka našich táborníků všimla člověka ležícího na zemi mezi dvěma automobily zaparkovanými na lesním prostranství, poblíž tábora skautů. Druhá osoba jim sdělila, co se stalo (jednalo se o celkovou alergickou reakci). Táborníci doběhli pro pomoc na stanoviště k rybníku, odtud byl donesen i zdravotnický batoh a radiostanicí / telefonicky byli přivoláni vedoucí z dalšího stanoviště. Dle předaných informací zraněný užil potřebné léky a aplikoval si injekci, kterou nosí při sobě pro tyto případy; bylo předáno, že je pomocí mobilní aplikace informována Zdravotnická záchranná služba (ZZS). Zdravotníkem byl zkontrolován stav zraněného. Byla opět kontaktována ZZS a vyšlo najevo, že informace na dispečink nedorazila (patrně byl důvodem problém s připojením mobilu na internet), dispečink po popisu situace na místo vyslal posádku vozu i vrtulník. Bylo nutné navést vůz ZZS na místo události na lesní komunikaci; se ZZS jsme se domluvili a vyslali jsme spojku k nejbližší silnici (tuto zajistili vedoucí ze skautského tábora). Naši členové pak asistovali při dalším ošetření (např. se jednalo o asistenci při naložení zraněného na nosítka). Dále bylo však potřeba vyřešit, kde může přistát vrtulník (událost se odehrála v lese a poblíž vhodné místo nebylo). Vrtulník mimo jiné chvíli kroužil nad našim táborem, táborníci, kteří byli zrovna "doma" v táboře, tak vcelku duchapřítomně vyklidili volnější část louky (což obnášelo rychlé zrušení sítě na přehazovanou s kůly), louka však není pro přistání dostatečně velká. Přes dispečink ZZS bylo domluveno, že nejvhodnějším místem bude pole při nejbližší obci, domluvilo se, že posádku - tedy lékaře i zdravotníka na místo události doveze hasičský automobil; tak bylo zorganizováno a tak se také stalo. Z naší strany během události nebylo potřeba zvláštních zdravotnických úkonů, tyto zajistila posádka vozu ZZS. Přínosem bylo zorganizování příjezdu ZZS. Zejména pomohla rychlá reakce táborníků, díky tomu se na místě v rychlém čase objevilo několik dospělých osob, včetně podrobněji proškoleného zdravotníka a byl k dispozici dobře vybavený zdravotnický batoh. Celá událost skončila dobře, zraněný byl odvezen ve stabilzovaném stavu a jeho následující pobyt v nemocnici rovněž netrval příliš dlouho.

Tábor přinesl trochu nového do sekce "SLAVNÉ VÝROKY" i fotografie do "GALERIE".